Alesta AVM için en önemli unsur "insan"dır. Bu nedenle "İnsan" unsuruna gereken önemi vermenin, her alanda atılacak ilk adım olduğuna gönülden inanınyoruz.

Alesta AVM sahip olduğumuz ve sahip olmayı planladığımız insan kaynağının yetenekli, deneyimli ve nitelikli bireylerin oluşmasını ve bu bireylerin iş alanında motivasyonlarının sağlanmasını ayrıca gerektiği yerlerde kişisel gelişimlerinin sağlanmasını kurumsal vizyonu ve misyonu olarak benimsemiştir. 

Ziyaretçilerine her yönüyle konforlu, eğlence dolu ve üstün nitelikli bir alışveriş deneyimi sunmayı, öncelikli ilkesi olarak kabul eden Alesta AVM bu profesyonel atmosfere ayak uydurabilecek nitelikleri taşıyan adaylara öncelik vermektedir. Alesta AVM bünyesinde açık olan pozisyonlar için bir "aday veri tabanı" bulunmakta ve bu veri tabanında söz konusu niteliklere ve deneyimlere sahip adayların yer aldığı bir havuz oluşturulmaktadır. İşe alım sürecinin temel yapı taşı da bu aday veri tabanıdır. Ayrıca işe alım sürecinde, Alesta AVM’nin kurumsal kültürüne ve yapısına en uygun adayı Alesta bünyesine dâhil etmeyi hedeflemekteyiz.

İşe alım sürecine dâhil olmayı başaran adaylarımız, "müşteri odaklılığı, iş ahlakı, örgütsel bağlılık, yenilikçilik ve bireysel yetkinlikler" çerçevesinde değerlendirmeye tabi olurlar. İnsan Kaynakları departmanının yönettiği mülakat süreçleri sonrasında başarılı olan adayları bünyemize katmaktan mutluluk duymaktayız. Ayrıca, yapılan mülakat süreci sonrasında mevcut pozisyonlar için değerlendirilemeyen adayların başvuruları, aday veri tabanında belirli bir süre daha saklanır ve uygun başka bir pozisyon açılması durumunda kendileri ile iletişime geçilir.

Alesta AVM’nin kurumsal kültürüne uyum sağlayacağınızı düşünüyor ve Alestam ailesine katılmak istiyorsanız, başvurularınızı bekliyoruz.